lạt mềm buộc chặt

Bi kịch tình yêu, bi kịch gia đình không phải là ngoại tình mà là thái độ tôn trọng khi sống cùng nhau. “Đừng nghĩ “lạt mềm buộc chặt” bởi một khi đàn ông đã muốn đi thì chẳng gì buộc nổi”

 Trong tình yêu hay cả hôn nhân gia đình, sự tôn trọng luôn được nêu cao hàng đầu. hai người yêu nhau hay đôi vợ chồng muốn bền lâu thì […]

Read more